Esitlused (2011, 2014, 2016)

2016

Liitusime Räpina ainaduskooli “Maasikasõprade” projektiga, mille eesmärgiks on kasvatada kaht punaseviljalist ja kaht kollaseviljalist kuumaasikat. Projekti käigus tuleb jäädvustada oma tegevusi ja saavutusi. Selleks tuli appi meile haridustehnoloogia praktikant, Raige, kes õpetas kasutama Emaze keskkonda. Veebipõhine esitlus loodi rühmas kasvavate maasikataimede ja nende eest hoolitsemise fotodest.

2014  Õppekasvatustöö tulemuste tutvustamine

Sellel aastal õpiti looma ja esitama esitlust kas MS PowerPoint programmi või Prezi keskkonna abil. Kuidas läbi viia kuulajaid köitvat ettekannet?

2014 aasta õppekasvatustöö eesmärgiks oli laste loovuse avamine ja arendamine erinevates õpivaldkondades. Esitlustes tutvustasid rühmameeskonnad erinevate õpivaldkondade võimalusi loovuse arendamisel.

Sõimerühmad näitasid nuku- ja rollimängude võimalusi, Tuulepesa rühm märksõnade meetodi võimalusi, Tuuleratta rühm teemapäevade võimalusi, Tuuleveski rühm tegeles teatrimängudega, Tuulekella rühm külastas KUMU haridusprogramme, Tuuletrolli rühm sidus loovuse arendamise lastekirjandusega, Tuulelipu rühm aga väärtus- ja meediakasvatusega, koolieelikutele anti võimalused ise tegevusi luua ning mõtestada.

 

2011  Õppetöös kasutatavad esitlused

Korraldasime esimese majasisese e-õppimisürituse, mille käigus koostasime MSPowerPointiga toredaid esitlusi, mida saab edukalt kasutada õppetöös.

http://tuuleesitlused.weebly.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s